Ngày 28/10/2023, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng


01/12/2023 14:59  167

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Ngày 28/10/2023, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng cho 04 học viên: Hoàng Nguyễn Hoàng Long, Phạm Thị Hồng Quyên, Nguyễn Anh ThưNguyễn Thị Minh Thảo. Thành viên Hội đồng là các chuyên gia, giảng viên nhiều kinh nghiệm kiến thức chuyên sâu trong ngành. Sau phần trình bày của học viên, các thành viên Hội đồng đánh giá luận văn đã nhận xét, trao đổi thảo luận, đóng góp và đánh giá luận văn theo đúng quy định hiện hành. Viện Đào tạo Sau đại học chúc mừng 04 học viên: Hoàng Nguyễn Hoàng Long, Phạm Thị Hồng Quyên, Nguyễn Anh ThưNguyễn Thị Minh Thảo đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Hình ảnh liên quan