Tin tức - Sự kiện

Ngày 28/10/2023, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Ngày 28/10/2023, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng cho 04 học viên: Hoàng Nguyễn Hoàng Long, Phạm Thị Hồng Quyên, Nguyễn Anh Thư và Nguyễn Thị Minh Thảo. Thành viên Hội đồng là các chuyên gia, giảng viên nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong ngành. Sau phần trình bày của học viên, các thành viên Hội đồng đánh giá luận văn đã nhận xét, trao đổi thảo luận, đóng góp và đánh giá luận văn theo đúng quy định hiện hành. Viện Đào tạo Sau đại học chúc mừng 04 học viên: Hoàng Nguyễn Hoàng Long, Phạm Thị Hồng Quyên, Nguyễn Anh Thư và Nguyễn Thị Minh Thảo đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
Ngày 25/11/2023, chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh đã tổ chức hội đồng bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ dành cho học viên khóa tuyển sinh năm 2022. Các thành viên tham dự Hội đồng là các chuyên gia, giảng viên nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trong ngành. Sau phần trình bày đề cương của học viên, thành viên tham dự Hội đồng đã nhận xét, trao đổi thảo luận và góp ý. Học viên tiếp thu ý kiến nhận xét và chỉnh sửa đề cương theo góp ý của Hội đồng.
Hội đồng bảo vệ đề cương luận văn ngành Quản trị kinh doanh
Ngày 25/11/2023, chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh đã tổ chức hội đồng bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ dành cho học viên khóa tuyển sinh năm 2022. Các thành viên tham dự Hội đồng là các chuyên gia, giảng viên nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trong ngành. Sau phần trình bày đề cương của học viên, thành viên tham dự Hội đồng đã nhận xét, trao đổi thảo luận và góp ý. Học viên tiếp thu ý kiến nhận xét và chỉnh sửa đề cương theo góp ý của Hội đồng.
Xem tất cả

LIÊN KẾT