Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh


01/12/2023 11:13  152

Ngày 17/10/2023, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của ngành Quản trị kinh doanh cho 04 học viên: Nguyễn Thị Thanh Nhung, Đặng Văn Ích, Nguyễn Tùng và Phạm Chí Trọng. Các thành viên tham dự Hội đồng là các chuyên gia, giảng viên nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trong ngành. Sau phần trình bày của học viên các thành viên tham dự Hội đồng đánh giá luận văn đã nhận xét, trao đổi thảo luận, đóng góp và đánh giá luận văn theo đúng quy định hiện hành. Viện Đào tạo Sau đại học chúc mừng 04 học viên Nguyễn Thị Thanh Nhung, Đặng Văn Ích, Nguyễn Tùng và Phạm Chí Trọng đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Hình ảnh liên quan