Hội đồng bảo vệ đề cương luận văn ngành Quản trị kinh doanh


30/11/2023 08:29  140

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

Ngày 25/11/2023, chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh đã tổ chức hội đồng bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ dành cho học viên khóa tuyển sinh năm 2022. Các thành viên tham dự Hội đồng là các chuyên gia, giảng viên nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trong ngành. Sau phần trình bày đề cương của học viên, thành viên tham dự Hội đồng đã nhận xét, trao đổi thảo luận và góp ý. Học viên tiếp thu ý kiến nhận xét và chỉnh sửa đề cương theo góp ý của Hội đồng.

                                                            Một số hình ảnh liên quan


​​​​​​​