Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của ngành Văn học Việt Nam


10/03/2023 20:03  214

Ngày 10/3/2023, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của ngành Văn học Việt Nam cho học viên: Hoàng Thị Giang, Dương Ngọc Minh Khánh, Dương Bích Hạnh. Các thành viên tham dự Hội đồng là các chuyên gia, giảng viên nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trong ngành. Sau phần trình bày của học viên các thành viên tham dự Hội đồng đánh giá luận văn đã nhận xét, trao đổi thảo luận, đóng góp và chấm điểm luận văn theo đúng quy định hiện hành. Viện Đào tạo Sau đại học chúc mừng học viên Hoàng Thị Giang, Dương Ngọc Minh Khánh, Dương Bích Hạnh đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Hình ảnh liên quan