Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của ngành Hệ thống thông tin


14/12/2022 10:17  222

Ngày 13/12/2022, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của ngành Hệ thống thông tin cho học viên: Trần Thị Ngọc Dung, Trần Thị Như Quỳnh. Các thành viên tham dự Hội đồng là các chuyên gia, giảng viên nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trong ngành. Sau phần trình bày của học viên các thành viên tham dự Hội đồng đánh giá luận văn đã nhận xét, trao đổi thảo luận, đóng góp và chấm điểm luận văn theo đúng quy định hiện hành. Viện Đào tạo Sau đại học chúc mừng học viên Trần Thị Ngọc Dung, Trần Thị Như Quỳnh đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Hình ảnh liên quan