Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của ngành Luật Kinh tế


17/09/2023 11:36  222

Ngày 08/9/2023, 09/9/2023, 10/9/2023 Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của ngành Luật Kinh tế cho các học viên: Hồ Thị Ngọc Ánh, Đặng Thúy Phi, Trần Khắc Nguyên, Phạm Thị Kiều, Nguyễn Thị Minh Trang, Hoàng Thị Trâm, Trần Thị Yến Linh, Huỳnh Thanh Tú, Nguyễn Hữu Phương, Lê Thị Hoài Thương, Nguyễn Bảo Toàn, Từ Văn Nhân, Vương Kim Loan, Nguyễn Thị Minh Nga, Huỳnh Hiếu Trung, Hoàng Anh Nam. Các thành viên tham dự Hội đồng là các chuyên gia, giảng viên nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trong ngành. Sau phần trình bày của học viên các thành viên tham dự Hội đồng đánh giá luận văn đã nhận xét, trao đổi thảo luận, đóng góp và đánh giá luận văn theo đúng quy định hiện hành. Viện Đào tạo Sau đại học chúc mừng các học viên Hồ Thị Ngọc Ánh, Đặng Thúy Phi, Trần Khắc Nguyên, Phạm Thị Kiều, Nguyễn Thị Minh Trang, Hoàng Thị Trâm, Trần Thị Yến Linh, Huỳnh Thanh Tú, Nguyễn Hữu Phương, Lê Thị Hoài Thương, Nguyễn Bảo Toàn, Từ Văn Nhân, Vương Kim Loan, Nguyễn Thị Minh Nga, Huỳnh Hiếu Trung, Hoàng Anh Nam đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Hình ảnh liên quan