Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin


11/09/2023 08:27  177

Ngày 09/9/2023, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của ngành Hệ thống thông tin cho 05 học viên: Trần Phước Đức, Nguyễn Trung Kiệt, Lê Thị Thùy Trang, Nguyễn Minh Cường và Bùi Văn Chuyên. Các thành viên tham dự Hội đồng là các chuyên gia, giảng viên nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trong ngành. Sau phần trình bày của học viên các thành viên tham dự Hội đồng đánh giá luận văn đã nhận xét, trao đổi thảo luận, đóng góp và đánh giá luận văn theo đúng quy định hiện hành. Viện Đào tạo Sau đại học chúc mừng 05 học viên Trần Phước Đức, Nguyễn Trung Kiệt, Lê Thị Thùy Trang, Nguyễn Minh Cường và Bùi Văn Chuyên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Hình ảnh liên quan