Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của ngành Văn học Việt Nam


28/08/2023 14:46  247

Ngày 27/8/2023, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của ngành Văn học Việt Nam cho 02 học viên: Huỳnh Hoa Ngọc Tiên và Trương Hoàng Khang. Các thành viên tham dự Hội đồng là các chuyên gia, giảng viên nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trong ngành. Sau phần trình bày của học viên các thành viên tham dự Hội đồng đánh giá luận văn đã nhận xét, trao đổi thảo luận, đóng góp và đánh giá luận văn theo đúng quy định hiện hành. Viện Đào tạo Sau đại học chúc mừng học viên Huỳnh Hoa Ngọc Tiên và Trương Hoàng Khang đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Hình ảnh liên quan