Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của ngành Luật kinh tế


12/12/2022 10:12  85

Trong các ngày 9, 10 và 11/12/2022, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của ngành Luật kinh tế cho học viên: Lê Thế Anh, Nguyễn Công Quan, Nguyễn Gia Lâm, Phạm Tùng Lâm, Lê Minh Hải, Nguyễn Đăng Thành, Trần Thị Hải Yến, Trương Thị Hồng Diệu, Bùi Công Hoan, Lê Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Sang, Lại Thị Ngọc Liên, Đinh Thị Mộng Tuyết, Trần Thị Thanh Trúc, Đỗ Hữu Trí, Nguyễn Xuân Thành Trung, Phạm Cao Duy Minh. Các thành viên tham dự Hội đồng là các chuyên gia, giảng viên nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trong ngành. Sau phần trình bày của học viên các thành viên tham dự Hội đồng đánh giá luận văn đã nhận xét, trao đổi thảo luận, đóng góp và chấm điểm luận văn theo đúng quy định hiện hành. Viện Đào tạo Sau đại học chúc mừng học viên Lê Thế Anh, Nguyễn Công Quan, Nguyễn Gia Lâm, Phạm Tùng Lâm, Lê Minh Hải, Nguyễn Đăng Thành, Trần Thị Hải Yến, Trương Thị Hồng Diệu, Bùi Công Hoan, Lê Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Sang, Lại Thị Ngọc Liên, Đinh Thị Mộng Tuyết, Trần Thị Thanh Trúc, Đỗ Hữu Trí, Nguyễn Xuân Thành Trung, Phạm Cao Duy Minh đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Hình ảnh liên quan