Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục


02/10/2020 16:46  97

Ngày 01/10/2020 trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho các học viên: Huỳnh Thị Diệu, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Bình Phương Nga, Nguyễn Thị Kim Anh, Vũ Thị Kim Huệ.