Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công tác xã hội


28/04/2021 10:21  34

Sáng ngày 28/4/2021, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ  của ngành Công tác xã hội cho học viên: Nguyễn Thụy Tố Như. Các thành viên tham dự Hội đồng là các chuyên gia, giảng viên nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trong ngành. Sau phần trình bày của học viên các thành viên tham dự Hội đồng đánh giá luận văn đã nhận xét, trao đổi thảo luận, đóng góp và chấm điểm luận văn theo đúng quy định hiện hành. Viện Đào tạo Sau đại học chúc mừng học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Một số hình ảnh có liên quan