Họp giao ban công tác đào tạo Sau đại học


28/04/2021 08:31  39

Chiều ngày 27/4/2021, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức họp giao ban công tác đào tạo Sau đại học do TS. Ngô Hồng Điệp – Phó Hiệu trưởng chủ trì. Tham gia buổi họp có Lãnh đạo và chuyên viên Viện Đào tạo Sau đại học, Lãnh đạo Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Giám đốc và thư ký các chương trình đào tạo thạc sĩ.

Một số hình ảnh có liên quan