Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức buổi tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA


22/04/2021 22:31  60

Sáng ngày 22/4/2021, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Viện Đào tạo Sau Đại học phối hợp tổ chức buổi trao đổi thông tin với TS. Nguyễn Thanh Thủy - chuyên gia tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA. Tham gia buổi tập huấn có giảng viên giảng dạy 03 Chương trình đào tạo thạc sĩ: Hệ thống thông tin, Kế toán, Khoa học môi trường và nhóm chuyên gia nội bộ.

Một số hình ảnh có liên quan