Thực tế chuyên môn của lớp Cao học Quản trị kinh doanh tại Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia


16/03/2023 16:17  114

Một trong những nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Thủ Dầu Một là học phần Chính sách tài chính tiền tệ trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Học phần giúp học viên cao học nghiên cứu về một hệ thống tài chính hoạt động hữu hiệu ở một nền kinh tế chuyển đổi, mở, và đang phát triển. Đặc biệt là các quy tắc quản lý, giám sát thị trường bởi các tổ chức trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra ngày một nhanh. Để học viên có cái nhìn thực tế từ những vấn đề lý thuyết cơ bản được học ở lớp, chương trình đã tổ chức cho học viên tham quan, trao đổi và học tập tại Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (thành lập theo Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ, có trụ sở tại 109 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội) là cơ quan có chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trong điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia.

Hình 1: Bà Nguyễn Thị Hải Bình quyền Trưởng ban -

Ban Nghiên cứu và Điều phối chính sách giám sát chào mừng đoàn

Tại phòng hội nghị của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (Ủy ban), học viên được nghe lãnh đạo đơn vị giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của Ủy ban. Theo đó, nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban là giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện giám sát chung thị trường tài chính quốc gia. Kiến nghị và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy định về điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia; kiến nghị các cơ quan thực hiện đúng quy trình và cơ chế giám sát, việc áp dụng các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về giám sát thị trường tài chính; tham gia ý kiến với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách, quy định về quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động tài chính, các chiến lược, định hướng phát triển ngành ngân hàng, thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm. Đồng thời, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ về chiến lược, định hướng phát triển thị trường tài chính quốc gia.

Hình 2: TS. Phùng Thế Đông trao đổi gần gũi, thân mật với học viên

Ủy ban là đơn vị thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu, tổng hợp, xử lý, cung cấp thông tin về thị trường tài chính quốc gia; phân tích, dự báo, cảnh báo mức độ an toàn hệ thống tài chính, nguy cơ rủi ro đối với thị trường tài chính quốc gia và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ hoặc đột xuất.

Hình 3: Học viên Nguyễn Phùng Quốc Hoàng đặt câu hỏi

Ủy ban là nơi đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành hữu quan, các cơ quan thanh tra – giám sát chuyên ngành và cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, không tuân thủ hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định, các điều kiện trong hoạt động ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, quy định về cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất phục vụ hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia. Ủy ban còn là đơn vị chủ trì tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn để trao đổi, thảo luận các vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; được tổ chức họp báo và công bố thông tin thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Hình 4: TS. Nguyễn Văn Chiến tặng quà lưu niệm cho Ủy Ban

Tham gia chương trình thực tế chuyên môn, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đã giúp học viên tiếp cận và hiểu thêm về hệ thống tài chính, vai trò của tài chính đối với phát triển kinh tế, chuyển biến của hệ thống tài chính ở Việt Nam. Từ đó, học viên nâng cao nhận thức về vai trò của chuyên ngành đang học tập và trách nhiệm đối với công việc mà mình đang theo đuổi.

Hình 5: Lãnh đạo Ủy ban chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn học tập

Sau buổi thực tế tại Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, các học viên được hướng dẫn tham quan, giới thiệu các trụ sở, nơi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành tại Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, tham quan và học tập tại Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (tại Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội). Đơn vị đang khát khao trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu, hiện đại và hiệu quả nhất Việt Nam vào năm 2030. Với sứ mệnh “Kiến tạo tương lại thịnh vượng” cho khách hàng, cổ đông, người lao động và góp phần xây dựng nên một nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng.