Viện Đào tạo Sau đại học tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuyên môn quý II/2023


16/03/2023 15:01  56

Sáng ngày 16/03/2023, Viện Đào tạo Sau đại học tổ chức họp triển khai công tác chuyên môn đào tạo Sau đại học. Thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo Viện, Giám đốc, Thư ký chương trình đào tạo, Chuyên viên Viện Đào tạo Sau đại học. Nội dung tập trung thực hiện, công tác tư vấn tuyển sinh, công tác kiểm định chất lượng các Chương trình đào tạo, công tác mở ngành mới, hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh, nâng cao chất lượng quản lý hoạt động Sau đại học của các chương trình đào tạo.

Một số hình ảnh liên quan