Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của ngành Công tác xã hội


28/12/2022 10:00  182

Ngày 26/12/2022, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của ngành Công tác xã hội cho học viên: Nguyễn Ngọc Hoàng Anh. Các thành viên tham dự Hội đồng là các chuyên gia, giảng viên nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trong ngành. Sau phần trình bày của học viên các thành viên tham dự Hội đồng đánh giá luận văn đã nhận xét, trao đổi thảo luận, đóng góp và chấm điểm luận văn theo đúng quy định hiện hành. Viện Đào tạo Sau đại học chúc mừng học viên Nguyễn Ngọc Hoàng Anh đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Hình ảnh liên quan