Báo cáo chuyên đề cơ sở lý luận và thực tiễn việc sửa đổi Luật đất đai 2013


30/11/2022 09:31  132

Ngày 30/11/2022, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cơ sở lý luận và thực tiễn việc sửa đổi Luật đất đai 2013, do báo cáo viên PGS.TS. Phạm Hữu Nghị trình bày, nhằm mục đích cung cấp kiến thức về pháp luật đất đai qua đó người học nắm được các góp ý sửa đổi Luật Đất đai năm 2013. Thành phần tham dự gồm Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo Khoa, giảng viên, học viên cao học chuyên ngành Luật kinh tế, sinh viên Khoa học Quản lý và cá nhân có quan tâm đến chủ đề.

Hình ảnh liên quan