Trường Đại Học Thủ Dầu Một tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh


30/11/2022 09:07  155

Ngày 29/11/2022, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của ngành Quản trị kinh doanh cho học viên: Lê Thị Hồng Nhi, Lê Hữu Nguyễn Duy, Nguyễn Thanh Tú, Phan Văn Nhân, Nguyễn Ngọc Trường Long. Các thành viên tham dự Hội đồng là các chuyên gia, giảng viên nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trong ngành. Sau phần trình bày của học viên các thành viên tham dự Hội đồng đánh giá luận văn đã nhận xét, trao đổi thảo luận, đóng góp và chấm điểm luận văn theo đúng quy định hiện hành. Viện Đào tạo Sau đại học chúc mừng học viên Lê Thị Hồng Nhi, Lê Hữu Nguyễn Duy, Nguyễn Thanh Tú, Phan Văn Nhân, Nguyễn Ngọc Trường Long đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ

Hình ảnh liên quan